Miroslav Červenka

Skupina 42 v tvořivém souhrnu

Psaní o literatuře, jehož původcem je příslušník jiného národa, může tuto potenciální diskrepanci buď zdůraznit, nebo oslabit skoro až k likvidaci. V prvním případě literární historik nebo kritik zprostředkovává hodnoty druhé literatury kultuře svojí, přemáhá cizost, jako výzkumník se ujímá úkolů komparativních; vzhledem ke studované literatuře uplatňuje kulturní zkušenosti vlastního národa a jeho literatury (jak to např.

... strukturalismus?

Některé položené dotazy ve své obšírnosti obsahují, zdá se, už i jediné možné odpovědi. Jsem zvědavý, jestli na dvě otázky formulované v druhém odstavci zadání řekne někdo něco jiného než „ano, obsahují“, „ano, obsahuje“, i když jednotlivá pokračování by se mohla pochopitelně hodně lišit a dovedu si představit odpověď, v níž by teoretik strukturalismu vzdálený označil inovaci za nevýznamnou a kýžené kompatibility za nedosažené.