Jakub Sichálek

Ústav pro českou literaturu Akademie věd České republiky, Praha
Institut für Mittelalterforschnung Öaw, Wien

Tygrbály a strejcové. Za Jaroslavem Kolárem…

Dne 12. února 2013 zemřel v Praze po težké a dlouhé nemoci doc. PhDr. Jaroslav Kolár, CSc., literární historik, editor a překladatel, specialista na česky psanou středověkou a raně novověkou literaturu.

Jan Lehár: Studie o sémantizaci formy

Tematikou i kompozicí promyšleně sestavený soubor deseti literárněhistorických studií Jana Lehára obsahuje stati z let 1993–2004,_1 s tím, že převahu mají práce mladší. Historii této knihy, autorem připravené do tisku, avšak vydané bohužel už posmrtně, nám předestírají z dvojí perspektivy předmluva Jana Lehára a závěrečná poznámka Luboše Merhauta, který svazek nakonec dovedl k vytištění, doplnil soupisem prací Jana Lehára a vybavil rejstříkem. Knihu tak rámuje dvojí typ sdělení, oba hlasy se však nečekaně protnou.

Paul Zumthor (5. 3. 1915, Ženeva–1. 11. 1995, Montreal)

Romanista, literární historik, literární teoretik a editor, medievista mezinárodního věhlasu; vedle vědeckých pojednání také autor několika románů, sbírek básní, povídek a novel – jeho povídka Les Contrebandiers (Paris 1962, Montréal 1989) byla přeložena také do češtiny (Pašeráci, Praha 1966). Po studiích v Paříži působil – později jako profesor – na univerzitách v Amsterodamu, Paříži, krátce v Yale a od roku 1972 v Montrealu.