5

Slovo a Smysl 5

Středověk a hlas

V rámci tohoto krátkého exkursu do oblasti středověké poezie by nemělo smysl konfrontovat všemocné Písmo s autentickým Hlasem: jedno i druhé jsou jen rozumové entity. Vokální básnická komunikace, kterou plně určuje několik specifických rysů, není sama o sobě bezprostřednější ani méně dvojznačná než písemné podání: je taková za určitých okolností. Na jedné straně stojí viditelnost, na druhé slyšitelnost. Jejich zvláštní smyslová zacílení sice zdánlivě uvádějí do rozporu zprostředkovanost vytvářenou písmem a zprostředkovanost, kterou uskutečňuje (a zároveň skrývá) hlas.

The Legend of St. Catherine: Its Meaning and Literary Coordinates

The poet who wrote The Legend of St. Catherine sometime in the third quarter of the fourteenth century is as deeply veiled in anonymity as the authors of most other works of Old Czech literature, but he nevertheless attracts more attention than they do.

Stránky