Jiří Starý

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

„A ten, kdo četl tuto ságu…“ Brak a staroseverské lživé ságy

_1 „Odkud jest? — Nikdo neví! — Kdo byli jeho rodiče? — Není známo! — Čí to byl žák? — Některého dobrého mistra […]“ (Hoffmann 1932, s. 12).

Snový svět starých Seveřanů a jeho jinakost

Opravdové sny nebere vážně nikdo, ani ti, jimž se vskutku zdály. Vy snad ano?
Orhan Pamuk: Jmenuji se červená