Kamil Činátl

Ústav pro studium totalitních režimů Praha
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Obrázky z dějin: k intermedialitě kulturní paměti

Kulturní paměť je založena na komunikaci zprostředkované médii. Kolektivně sdílené představy o minulosti musí být vždy nějak mediálně externalizovány (Erll 2008, s. 389–398). V rámci této studie bych rád zaměřil pozornost na jedno specifické médium a blíže prověřil jeho roli v dynamickém procesu kulturotvorného vzpomínání a zapomínání.

Fučíkova poslední bitva

Čas není svobodný, je otrokem mytického konce.
(Frank Kermode, Smysl konců)