Jiří Homoláč

Tokyo University of Foreign Studies

Dvě monografie o vícejazyčnosti

V první monografii o vícejazyčnosti „Also: Nazdar!“ Aspekty textové vícejazyčnosti, vydané v roce 2003, popsal Petr Mareš formy a funkce daného jevu: v textu se vyskytují cizojazyčné výrazy či delší úseky (prezence); v textu se takové prostředky nevyskytují, přestože by je bylo např. vzhledem k různé národní příslušnosti postav možné očekávat (eliminace); na to, že se v daném momentě či v daném prostředí mluví cizím jazykem, poukazují jednotlivé výrazy (evokace) nebo metařečové výroky postav či vypravěče (signalizace).