Holt Meyer

Universität Erfurt

Otázka pro... Holta Meyera: Uncanny Narratives of the Present

In recent years, Czech bookstores have been enriched by a number of seminal studies on narrative in the series Teoretická Knihovna. I would like to underscore Petr Bílek’s Hledání jazyka interpretace (2003) and the translation of Seymour Chatman’s Story and Discourse. Narrative Structure in Fiction and Film (1978) as Příběh a diskurs. Narativní struktura v literatuře (2008).

... literární historie?

Fantomové bolesti „literární historie“

Vedle bloudění je nepřítomnost smyslu také vězením.
Sylvie Richterová v prvním čísle Slova a smyslu