Martina Šulcková

Univerzita Karlova v Praze

O baroku slovenském a literárním (i jiném)

Pestrou, pozoruhodnou a jako celek rozhodně originální směsici odborných příspěvků přinesla konference, která proběhla v roce 2004 v Bratislavě na Filozofické fakultě Univerzity Komenského, a sborník na téže půdě vydaný. Soubor i akce obdržely shodný obecný název Slovenský literárny barok i konkrétní podtitul, jenž zároveň stanovil tematické jádro setkání i publikace: přední slovenští a vybraní čeští a němečtí odborníci na (nejen) slovenskou (nejen) literární produkci období (nejen) baroka si připomněli 340.

Synkreze ve slovenské literatuře a literární vědě

Nedlouho po vydání monografie Od baroka k romantizmu. Literárne smery a tendencie v slovenskej literatúre v rokoch 1780 –1840 (Bratislava, 2003) přichází Miloslav Vojtech s novým souborem studií, který je obsahově tentokrát roztříštěnější, zato však aspiruje na rozšiřující uchopení periody slovenského národního obrození, potažmo procesu konstituování novodobé slovenské literatury.