Márton Beke

... strukturalismus?

Antal Bókay, známý literární vědec ve své příručce o literární vědě v moderní a postmoderní době konstatuje, že na dnešní maďarskou literární teorii měl nejpodstatnější vliv pozitivismus a strukturalismus.

Je to skutečně tak? Cítíme dnes opravdu vliv českého strukturalismu ve vědeckém či v každodenním životě?