Manfred Frank

... strukturalismus?

Milá paní Heczková, milí pánové Vojvodíku a Wiendle,

ve Was ist Neostrukturalismus? jsem naznačil reálný vývoj francouzského strukturalismu a neostrukturalismu a nikoliv dějiny recepce, jak se měly místo toho odehrávat. Skutečně, ve spisech autorů, kterými jsem se zabýval, odhlédnuto od Jakobsona, se téměř žádné reference o ruském formalismu a pražském strukturalismu nevyskytují. Máte úplnou pravdu, že je to politováníhodné a že dějiny literatury by z využívání těchto významných badatelů měly stále ještě velký zisk. Ale zcela zjevně tak neučinily.