... strukturalismus?

Milá paní Heczková, milí pánové Vojvodíku a Wiendle,

ve Was ist Neostrukturalismus? jsem naznačil reálný vývoj francouzského strukturalismu a neostrukturalismu a nikoliv dějiny recepce, jak se měly místo toho odehrávat. Skutečně, ve spisech autorů, kterými jsem se zabýval, odhlédnuto od Jakobsona, se téměř žádné reference o ruském formalismu a pražském strukturalismu nevyskytují. Máte úplnou pravdu, že je to politováníhodné a že dějiny literatury by z využívání těchto významných badatelů měly stále ještě velký zisk. Ale zcela zjevně tak neučinily.

Když jsem studoval v Heidelbergu a když v roce 1968 prudce vypukla studentská revolta, zavládla v našem germanistickém semináři samospráva, nebyli tam už vůbec žádní profesoři. Pod vedením jednoho velmi vzdělaného kolegy, který ovládal ruštinu, jsme četli podstatné texty, které máte, jak se zdá, na mysli. Mně se jednalo pouze o důkaz, že Schleiermacher by byl v pomyslném rozhovoru ideálním zprostředkovatelem mezi strukturalisticky formalistickým a individuální smysl rozumějícím aspektem výkladu. To jsem se pokusil ukázat nikoliv v krajně populární řadě přednášek, které jediné, jak se zdá, ode mne znáte, nýbrž v Das individuelle Allgemeine.

Z hlavy vím o excelentní knize pana Hansena-Löveho, který má skutečně dobré vědomosti o ruském a pražském formalismu. Je mi líto, že Vás zklamu, ale v této věci Vám dávám plně za pravdu.

S nejlepšími pozdravy
Váš

Manfred Frank
Universität Tübingen
(Přeložil Josef Vojvodík)

Otázka pro... strukturalismus?