Pavel Kouba

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy Praha

Kritik a interpret Přemysl Blažíček

Soubor Blažíčkových textů Kritika a interpretace, připravený s mimořádnou péčí Michaelem Špiritem v nakladatelství Triáda a zahrnující celé spektrum literárněvědných žánrů, je mimořádně významný ve více ohledech, chtěl bych zde však zmínit jen dva hlavní.