Kaja Silverman

Historie, figurace a ženská subjektivita v Tess z d’Urbervillů

První dvě kapitoly Hardyho Tess z d’Urbervillů tvoří zvláštně uspořádanou dvojici frontispisů k tomuto románu. První kapitola zaměřuje ničím nezkalený pohled na Johna Durbeyfielda, jehož fyzický zjev nám zjednává bezprostřední přístup k jeho věku („muž středních let“), zdravotnímu stavu („nohy měl vratké“), společenskému a ekonomickému statusu („okraj jeho klobouku se úplně prodřel“) a morálním sklonům („od přímého směru se vychyloval trochu doleva“)._1 Druhá kapitola žádný takový čitelný nebo dokonce jen konzistentní portrét nepředkládá.