Ondřej Váša

Kde jsou mí přátelé? Několik poznámek k Barthesově Eiffelově věži

Není třeba se ničeho obávat. Na Eiffelově věži nemohou být žádní lvi. Je to
přelud, obyčejný přelud. […] Vidím lva a on vidí mne; sami sobě však nejsme
ničím jiným, než vrženými obrazy.

(Jean Cocteau: Svatební hostina na Eiffelově věži_1)

Nejenže ji bylo odevšad vidět, ale setkávali jsme se s ní všude, dělali ji ze
všech možných hmot, vystavovali ji v každém výkladě jako neodehnatelný
a mučivý těžký sen.

(Guy de Maupassant: Únava_2)

I. Věž zítřka