Veronika Klusáková

„Trochu ti seříznem růžky a budeš k světu“: The Tomboy a jeho literární a filmový obraz ve Svatebčance Carson McCullers

Fenomén tomboye, neboli dívky, která se chová způsobem obvykle připisovaným chlapcům, má v rámci americké společnosti a kultury svou specifickou historii. V závislosti na zvoleném přístupu lze dokonce mluvit o několika různých historiích, které se vzájemně prolínají, doplňují i vyvrací. Gender studies vnímají tomboye jako raně feministické stadium, a to jak ve vztahu k životní etapě, s níž bývá tomboyismus nejčastěji spojován, tedy k dětství a dospívání, tak ve vztahu k historickému období druhé poloviny 19.