Jan Lomíček

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Propaganda v populární kultuře, populární kultura v propagandě

Tato stať by mohla začít a zároveň skončit starým rčením, že všeho moc škodí. Na jeho základě by se využití oblasti populární kultury propagandou dalo poměrně rychle uzavřít. Nicméně rozbor této problematiky vychází především ze samotného obsahu pojmu propaganda, respektive jeho proměn (zejména) v posledním století. Příspěvek bude věnován pokusům o využití oblasti populární kultury z hlediska propagandy, chápané jako snahy vytvořit kulturní hegemonii ve společnosti či přinejmenším v její části.