Jakub Machek

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze / Metropolitní univerzita v Praze

Populární kultura a výzkum neprivilegovaných vrstev v minulosti

V příspěvku se věnuji možnostem výzkumu zkušenosti širokých vrstev neelitních obyvatel českých zemí a nejvhodnějšímu pramenu k jejich výzkumu — produktům dobové populární kultury. Možnosti a omezení tohoto výzkumu v závěru demonstruji na příkladu levného senzačního tisku a jeho čtenářů z přelomu 19. a 20. století. Popsaný přístup je inspirován kulturními studii, která se zaměřují na sociální život textu či kulturního artefaktu a kulturu vnímají jako terén, ve kterém probíhá boj o významy.