Juan A. Sánchez

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Amadis Waleský jako populární četba

První dochované vydání Amadise Waleského vzniklo roku 1508 v Zaragoze. Ačkoliv nešlo o titul nejvydávanější, jímž se stalo dílo Libro de la oración (Modlitební kniha) Luise de Granady (Whinnom 1980, s. 189–198), jedná se bezpochyby o nejúspěšnější rytířský román španělského Zlatého věku. Chceme‑li pochopit, proč byl Amadis tak oblíbený a do jaké míry tvoří spolu s dalšími díly tohoto žánru součást populární literatury, je nutné zjistit, kdo jej četl a jakým způsobem.