Martin Pšenička

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Kritiky a glosy Zbyňka Hejdy

Na přelomu léta a podzimu roku 2012 vyšel v nakladatelství Triáda obsáhlý výbor z méně známé, nebásnické části tvorby básníka Zbyňka Hejdy, nazvaný Kritiky a glosy. Jak naznačuje poněkud nenápadná číslice 3 na hřbetu knihy a dále potvrzuje předposlední odstavec ediční poznámky (s. 249), jsou Kritiky a glosy třetím (ač v pořadí prvním vydaným) svazkem Hejdova díla: Na tento rok je přichystáno souborné vydání autorových básní, celek by měl uzavřít svazek próz a překladů.