redakce; Josef Vojvodík

Otázka pro… Josefa Vojvodíka

Prof. Dr. Phil. Josef Vojvodík, M.A. (nar. 1964). Literární a umělecký historik a teoretik, zabývá se zejména problematikou intermediálních a kontextových vztahů v umění moderny a avantgardy ve filozofických a kulturních souvislostech. V letech 1987–1993 vystudoval slavistiku, komparatistiku a dějiny umění na Universität des Saarlandes Saarbrücken a na Ludwig‑Maximilians Universität v Mnichově. V roce 1997 obhájil na mnichovské univerzitě disertační práci.