Petr Andreas

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Rétorika normalizační literární kritiky. Díla ve střetu s ideologicko‑estetickou normou

Normalizační literární kritika byla dosud probádána pouze z literárněhistorické perspektivy._1 Protože však byla součástí propagandy státu, v němž panovala socialistická diktatura, a byla determinována touto společenskou a politickou situací, nedovoluje daná perspektiva popsat některé významné aspekty jejího fungování. Záměrem této studie je otevřít téma normalizační kritiky z hlediska rétoriky a teorie propagandy.