Libuše Heczková; Kateřina Svatoňová

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Tři ženy, tři deníky „Mně vadí nejvíce ještě to, že mám mozek sevřený cizími teorémy."

_1 V nedávné době byly vydány deníky dvou významných českých žen Marie Červinkové‑Riegrové a Albíny Dratvové, jejichž jména byla doposud známa jen nevelkému okruhu historiků. Ve stejné době se také objevil deník jedné z nejvýraznějších postav americké kritiky – Susan Sontagové. Tři deníky, tři ženy, které od sebe dělí doba vzniku a stratifikuje je jejich povolání a místo ve společnosti. Naopak je spojuje intenzivní práce a neustálá reflexe svých intelektuálních povinností, úkolů a pozice v daném diskursu.