Veronika Faktorová; Marie Škarpová

Filozofická fakulta Jihočeské univerzity, České Budějovice

Germania Bohemia litterata. Erudovaná sonda do česko‑německých literárních vztahů 17. – 19. století

Sledovat a interpretovat vzájemnou provázanost kulturních projevů české, německé a rakouské society, vyjádřených zvláště v bohatém, avšak dosud málo zužitkovaném slovesném materiálu, náleží k běžnému badatelskému repertoáru současné bohemistiky i germanistiky. Nebylo tomu tak ale vždy. Zvláště pro českou filologii, resp.