Libuše Heczková; Jan Wiendl

Otázka pro... Petra A. Bílka

Možná je to jen shoda okolnosti, ale zdá se, že z celého díla Rolanda Barthesa lze jako jeho nejsystematičtější, nejuspořádanější prací označit Systém módy (Systeme de la mode, 1967), na níž pracoval na přelomu padesátých a šedesátých let. Analyzuje v ní ne módní produkci samotnou, ale způsob, jakým je tato produkce verbalizována, jak psaní o módě využívá specifické kódy a komponuje ucelené a komplexní struktury. Barthes tu nachází zřetelnou, a dokonce i formalizovatenou technologii využití slovních výrazů, fungující za pomoci normalizujících kódů.