Kateřina Veselá

Literatura a ideologie v pracích Jiřího Brabce

Svou recenzi na knihu Jiřího Brabce začíná Milan Jungmann_1 vzpomínkou na osobní setkávání s tímto výjimečným člověkem a mně nezbude než přidat svou vlastní zkušenost. Zážitek osobnosti, jakou je Jiří Brabec, je totiž tak silný, že by bylo téměř nepoctivé tvářit se, že nejsme pod jeho zásadním vlivem. Jako pozdější generace jsme nepotkávali J. Brabce coby mladého zapáleného muže, jak ho popisuje Jungmann, ale jako jednu z nejvýraznějších odborných kapacit, formující naše studium české literatury prostřednictvím svých přednášek.