Albína Dratvová

Smutek vzdělanců

Slavný portrétista 17. století Frans Hals maloval svého neméně slavného vrstevníka, filozofa a matematika René Descartesa, a tato podobizna se obyčejně reprodukuje v pojednáních o Descartesovi, protože je nejtypičtější. Ukazuje zajímavé, charakteristické rysy myslitele: je v nich napsána i skepse, i touha po poznání, i – smutek. Při prohlížení kopie Descartesova portrétu a ve snaze, abych mu porozuměla i z jiné stránky než z jeho děl, napadla mne prvně myšlenka, že každý myslitel má v tváři napsánu nejen vážnost, nýbrž i smutek.