Oleg Heczko; Libuše Heczková

Fyzikální ústav AV ČR / Filozofická fakulta UK

Symfonie a melancholie. Poznámky k esejům Smutek vzdělanců a Hledání ztraceného kosmu

Albína Dratvová se narodila 2. ledna 1892 v Praze na Královských Vinohradech do rodiny soukromého úředníka. Po absolvování měšťanské školy navštěvovala Státní ženský ústav učitelský v Praze, známý také pod názvem Český ústav pro vzdělání učitelek pro vyučování na obecných školách, který v roce 1911 ukončila zkouškou učitelské dospělosti. V červenci roku 1913 pak po soukromé přípravě vykonala i zkoušku gymnazijní dospělosti na akademickém gymnáziu.