Moe Binarová

Univerzita Karlova v Praze

Exotismus a intertextovost

Zabývat se problematikou vztahu exotismu a intertextovosti je obtížné především proto, že oba pojmy nemají v oblasti literární teorie ani jednotný výklad, ani nejsou přesně vymezené.