Miloslav Vojtech

Univerzita Komenského, Bratislava

Obrozenské vlastenectví a nacionalismus

Výskum epochy národného obrodenia patrí už tradične k fundamentálnym a najčastejšie spracovávaným témam českej historiografie.