Jerzy Bartmiński; Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska

Profily a subjektová interpretace světa

_1 Pojem profilování, který se používá v literatuře z oblasti jazykovědné sémantiky, nemá pouze jediný všeobecně přijímaný význam. Pracuje se s ním v zásadě dvojím způsobem. Jeden vychází z amerického kognitivismu (Langacker 1987, 1995), druhý známe z prací Anny Wierzbické (1985 a dále) a jejích následovníků. Podrobněji představíme toto druhé pojetí, z něhož vychází zkušební svazek Slovníku lidových stereotypů a symbolů (1980) a které bylo prověřeno na příkladech ze spisovné i lidové polštiny.