Viola Parente-Čapková

Univerzita Karlova v Praze, Univerzita v Turku

NOBELito: Karel Šiktanc v Itálii

Poezie Karla Šiktance se mnohým jeví jako nepřeložitelná – podle všeho také většině překladatelů české poezie. Jak uvádí Jiří Holý ve své studii o vývoji Šiktancovy poezie od prvních sbírek k Českému orloji, převodů Šiktancových veršů do cizích jazyků existoval až donedávna pouze nepatrný počet. Je otázka, jak podotýká Holý, nakolik je strach či ostych překladatelů možno připsat komplikovanosti výstavby Šiktancových veršů, tematické, rytmické i grafické polyfonii, bohaté metaforičnosti či množství aluzí na českou kulturní tradici apod.