Lucylla Pszczołowska

Warszawa

Miroslav Červenka (5. listopadu 1932–19. listopadu 2005)

Miroslav Červenka – vědec, básník a literární kritik, jeden z nejznamenitějších představitelů tzv. druhé generace české strukturální školy – byl přes čtyřicet let naším kolegou, přítelem a mnoholetým blízkým spolupracovníkem. Poznali jsme ho na začátku šedesátých let, kdy jako zaměstnanec Ústavu pro českou literaturu, ale především jako nejbližší žák Jana Mukařovského, doprovázel tohoto vynikajícího teoretika literatury a umění na návštěvě v Instytutu Badań Literackich PAN (Ústav literární vědy Polské akademie věd).