Walter Biemel

Stavba a otázka legitimity (K existenciální dimenzi Kafkovy povídky Doupě)

Jaký má Kafkova povídka Doupě – v originále Der Bau, tedy „Stavba“ – vlastně smysl? V čem tkví význam živočicha, v čem tkví význam jeho stavby? Co je v povídce vlastně zpodobněno? A proč je povídka nesena svérázným „dialektickým“ rytmem? Chceme‑li se pokusit o interpretaci, nemůžeme tyto otázky obejít. A na úvod je možná prospěšné připojit k nim ještě jednu: v jaké chvíli živočichovy existence Kafkova povídka začíná?