Kaliopi Chamonikola

Nezávislá kurátorka, Brno

Jarmila Vacková: Van Eyck

Jméno historičky umění J. Vackové má v odborných kruzích vysoký kredit. Studiu starého nizozemského malířství – jedné z nejnáročnějších disciplín dějin umění – zasvětila celý svůj profesní život a svému exkluzivnímu badatelskému profilu se nezpronevěřila ani posledním titulem věnovaným Van Eyckovi. Po objemné knize Nizozemské malířství 15. a 16. století. Československé sbírky (Praha 1989) – české verzi jednoho z dílů korpusu Primitifs flamands (zpracovaného společně s M. Comblen-Sonkes) a sbírce uměleckohistorických esejů pod názvem Odpovědi obrazů.