Erika Brtáňová

Ústav slovenskej literatúry SAV, Bratislava

De litteratura Slavorum germanissima

Jazyk bol vždy záležitosťou genia loci, receptorom regionálnej politickej a spoločenskej situácie. Aj stratégia slovenskej národnej kultúry sa odvíjala i od predstavy o jazykovej otázke. Prístup k jej riešeniu v multilingválnom prostredí uhorského štátu mal svoje špecifiká. Hoci prvú kodifikovanú podobu dostala slovenčina až v čase nástupu národného obrodenia (v osemdesiatych rokoch 18. storočia), úsilia o kultivovanie slovenčiny evidujeme už oveľa skôr. Od 16.