Ivo Barteček

Univerzita Palackého v Olomouci

Prof. Eduard Petrů. Slovo děkana Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci u příležitosti předání Ceny Františka Palackého dne 14. 6. 2006

Prof. PhDr. Eduard Petrů, DrSc. (narozen 16. prosince 1928 v Olomouci) absolvoval bohemistiku a romanistiku na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde poté získal doktorát filozofie na základě práce Petra Chelčického Řeč o šelmě a obrazu jejiem. V letech 1952 až 1964 pracoval v olomoucké univerzitní knihovně jako odborný bibliograf a správce rukopisného fondu. Od roku 1964 působil na Katedře bohemistiky Filozofické fakulty UP, kde přednášel starší českou literaturu a teorii literatury.