Petra Hanáková; Libuše Heczková; Eva Kalivodová; Kateřina Svatoňová

Úvodník

Toto číslo je spojeno se zcela konkrétním místem, časem a náladou. Kodaňská ulice ve starých Vršovicích má v sobě ještě kouzlo bulváru z přelomu století, náznak aleje, byť dnes radnicí velmi zanedbávané, i pompu architektonické okázalosti českých stavitelů začátku století. V létě navíc nebývale ožívá, roubena mnoha zahrádkami. Nejmenší a nejdomáčtější z nich se nachází před podnikem hodným svého jména, nanocafe.

Editorial

This issue is connected with a very specific place, time, and mood. Kodaňská Street in old Vršovice still retains the magic of a turn‑of‑the‑century avenue, though neglected by the Town Hall, with the pompous architectural ostentation of early twentieth‑century Czech buildings. It comes to life magnificently in the summer, when the many beer gardens that line the street reach full bloom. The smallest and coziest garden is the one in front of Nanocafe.