Ondřej Daniel

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Kánon a alibi: anticiganismus postsocialistických subkultur

V rané fázi postsocialistické transformace se v bývalém Československu dostaly některé subkultury do mediálního zájmu širší veřejnosti a tím i z jisté subkulturní izolace předchozích let na přechodnou dobu takřka do mainstreamu. V tomto článku se zaměřím na roky 1990 a 1991 s tím, že toto období nebude pevně ohraničené a jeho těžiště bude představovat jaro a léto 1990. Bezprostředním tématem článek bude problematika subkultur a jejich vztahů k Romům.