Anna Pammrová

Zápisky nečitelné (úryvek)

_1 Tyto dny dostal se do mé ruky – jako větrem přivátý – vytrhnutý, zmačkaný list Katechismu římsko‑katolického.

Dříve již tázala jsem se, proč řeckému slovu „Katho“ bylo předstrčeno „římsko“? Stránka, na níž můj zrak bezděčně utkvěl, připomněla dobu dětství, kdy nuceně odříkávala jsem „Sedmero hlavních hříchů“. Sleduji další řádku a myslím si: proč právě sedmero?