Zuzana Ticháčková

Religiozita v díle Anny Pammrové

Samota podněcuje reflexi, proto pravil bůh k Adamovi, že není dobře člověku býti samotnému. Jak ale utéci té samotě? Lidé jako my budou vždy osamocení, protože bohové jim napsali do kolébky osudné slovo: originál.
Pammrová 1893