Jan Hušek

Knedlíky se těžko ohřívají: Poznámky k postavení žen a dívek v díle Jaroslava Foglara

věnováno nepřítomným dívkám ze Stínadel

Drahá Mino, proč jsou muži tak ušlechtilí,
když my ženy jich jsme tak málo hodny?

B. Stoker, Dracula