Re-prezentace literatury, re-prezentace v literatuře

Na přelomu června a července 2006 proběhl v Českých Budějovicích XXIII. kongres Společnosti pro vědy a umění. V jeho rámci se konal i literárněvědný panel stejného názvu, jakým uvozujeme blok následujících příspěvků. Stati zde souhrnně publikované nechtějí deklamativně manifestovat nástup koherentní metodologie nebo „školy“, nicméně vytvářejí ucelený blok jednak obdobným způsobem konceptualizace literárněhistorického pohledu, tedy způsobem kladení otázek, jednak i sdílenou metodologickou inspirací a terminologií. S výjimkou vstupní teoretické stati se také koncentrují na totožný materiál: na oficiální českou literaturu a umění stalinistické éry padesátých let 20. století. Proto doporučujeme laskavému čtenáři číst celý soubor, byť i selektivní čtení je pochopitelně možné.

pAb