... starší literatura?

Má odpověď je stručná. Nemyslím si, že by se dnešní maturanti mohli těšit jemnostmi staročeské literatury. K literárnímu prožitku děl o několik století starších je třeba znalostí. Středověká literatura, latinská i v národních jazycích, byla v mnohém spjata s pozdně antickou tradicí, s potřebami univerzální církve a její teologií. Bez širokého vědomí souvislostí je středověkému písemnictví těžko porozumět.

Pavel Spunar
Filozofický ústav, Kabinet pro klasická studia Akademie věd České republiky

Otázka pro ... starší literatura?