Aktuální číslo / Current Issue: 25


Slovo a Smysl 25Obsah/Contents:

STUDIE / STUDIES

On the Double-Chain Pantun Structure in Baudelaireʼs Harmonie du soir
Benoît de Cornulier

„Krev k hrdlu stoupá, s mým se mísí slovem“: lidské mimo lidskost a poetika nesnesitelného. K válečné poezii Jana Zahradníčka
(‘Blood Ascends to the Mouth and Mixes with My Word’: Human Outside Humanity and the Poetics of the Insufferable. On the War Poetry of Jan Zahradníček)
Josef Vojvodík – Jan Wiendl

Génius srdce a krize moderního umění. Organicko-estetické pojetí člověka u Friedricha Nietzscheho jako pozadí pro diskuzi o umění v Čechách čtyřicátých let
(The Genius of the Heart and the Crisis of Modern Art. Friedrich Nietzsche’s Organical-Aesthetic Concept of the Human as Background for the debate on art in the Czech 1940’s)
Tereza Jelínková

Translating Topol: Kafka, the Holocaust, and humor
Michelle Woods


SKICI / SKETCHES

Ke knize Paul Claudel et la Bohême. Dissonances et accord
(On Paul Claudel et la Boheme. Dissonances et accord)
Libuše Heczková

Claudel a střední Evropa
(Claudel and Central Europe)
Didier Alexandre (přel./ trans. Záviš Šuman)

Zdenka Braunerová, Claudelova „fortnýřka“ v Praze
(Zdenka Braunerová, Claudel’s Prague ‘Gate-Keeper’)
Brigitte Brauner (přel./ trans. Josef Hrdlička)


RETROSPEKTIVA 1 / RETROSPEKTIVE 1

Paul Claudel a hledání pravé moderny v meziválečné české literatuře
(Paul Claudel and the Search of Genuine Modernity in Czech Literature between the Wars)
Jan Wiendl

O francouzském verši
(On French Verse)
Paul Claudel (přel./ trans. Miloš Dvořák)

Stavitel
(The Architect)
Paul Claudel (přel./ trans. Jan Zahradníček)


RETROSPEKTIVA 2 / RETROSPEKTIVE 2

Základní kategorie pražského literárněvědného strukturalismu
(The Basic Categories of Prague Structuralism)
Miroslav Červenka

„Příležitost překročit svou hranici…“
(‘An Opportunity to Go Beyond One’s Limit…’)
Květa Sgallová

Jak jsme přežívali (Několik vzpomínek na spolupráci s Miroslavem Červenkou)
(The Way We Went On Living (Remembering Miroslav Červenka))
Milan Jankovič


KRITICKÉ ROZHLEDY / CRITICAL VIEWS

Dějiny a politické myšlení v Kosmově kronice
(History and Political Though in the Chronica of Kosmas)
Arthur Perodeau

Dvě české jakobsonovské publikace
(Two Jakobson Publications)
Jakub Sichálek

Znovu, leč dosti jinak o české literatuře raného novověku
(Again, But Rather Differently on Early Modern Czech Literature)
Marie Škarpová

Jak si představovali Němci, Rakušani a čeští Němci Libuši?
(What Was the Idea Germans, Austrians and Czech Germans Had of Libuše?)
Václav Maidl

Mezi zoologickou zahradou a univerzitou, mezi Berlínem a Prahou
(In Between the Zoo and the Uni, Berlin and Prague)
Ladislav Futtera

Zas, chvějné postavy, mě oblétáte, jež mlád jsem zřel kdys kalným okem svým...
(Surrounded Again by the Trembling Figures I Saw in My Youth with My Murky Sight...)
Ladislav Futtera

Květa má konečně knihu
(Finally, a Book by Květa)
Klára Čermochová

Nesamozřejmé a inspirativní hledání a nalézání smyslu
(A Single-Minded and Inspirative Search for Meaning and Its Finding)
Luboš Merhaut

Opatrně o normalizaci
(Gingerly On ‘Normalization’)
Tereza Šnellerová

Dějiny československého komiksu jako velké mezioborové dobrodružství
(A History of Czechoslovak Comics as a Great Interdisciplinary Adventure)
Jakub Sedláček


PŘEKLAD / TRANSLATION

Smysl litery
(The Sense of the Letter)
Jacques Lacan (přel./ trans. Martin Pokorný)